Transportföretagens hederspris går till Projekt Laddning från belysningsnätet. Juryns motivering lyder: ”På ett kostnadseffektivt sätt vill man möjliggöra för fler att välja fossilfria fordon. Idén bygger på användningen av ny, men också befintlig teknik för att minska utsläppen – inte transporterna.” 

Transportföretagens hållbarhetspris riktar sig till de organisationer som verkar inom transportsektorn och som ur miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekter visat vägen mot en mer hållbar utveckling.

Robert Lindström, Vattenfall, tog tillsammans med Jan Sandqvist, Googol, emot Transportföretagens hållbarhets-hederspris för Vattenfalls projekt Projekt Laddning, även kallat Dynamic Grid Control. Projektet som pågått mellan januari 2015 till april 2017 har varit ett samarbete mellan Sustainable Innovation, Vattenfall Elanläggningar, Binar Elektronik, Askersunds kommun och Länsstyrelsen i Örebro.

Jan Sandqvist har varit projektledare och berättar att de nu går in i kommersialiseringsfas. Här kan ni läsa mer om projektet och här kan ni läsa mer om priset som tilldelades.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search