Shirine Bauer började arbeta som analytiker på Googol i början av 2015 och har sedan dess arbetat med att utveckla entreprenöriellt drivna innovationslösningar på företaget. Efter 2,5 år blickar Shirine Bauer nu framåt mot nya utmaningar och reflekterar tillbaka på sin tid som Googolian.

Shirine Bauer började på Googol samtidigt som hon skrev sin universitetsuppsats och när studierna var klara erbjöds hon att stanna och växa med företaget, en chans hon tackade ja till.

Att arbeta på ett mindre bolag som Googol ger möjlighet att samla erfarenheter från hela organisationen, ta stort ansvar och hitta sin egen ”niche”. Googol har verkligen varit en bra språngbräda ut i arbetslivet, belyser Shirine Bauer.

Googol är ett företag som ligger i framkant inom sitt område att öka kunders innovationsförmåga och utveckla möjligheter.  Min tid på företaget har därför gett mig ovärderlig kunskap och erfarenhet. I nära arbete med kunder har jag satt mig in i de vanligaste utmaningarna och fallgroparna som företag möter i deras innovationsarbete, berättar Shirine Bauer.

Att arbeta med innovation är idag ett krav för mellan- och stora bolag, annars riskerar man att bli omsprungen av de snabbrörliga startupbolagen som konkurrerar med andra affärsmodeller, menar Shirine. En av de stora utmaningarna som många möter är att man inte vet var man ska börja någonstans. För att skapa långsiktigt värde för ett företag krävs det att man har ett strukturerat arbetssätt med rätt metoder, verktyg och människor, fortsätter hon.

Shirine har verkligen utvecklat sin förmåga att ta ansvar, leda utvecklingsprojekt och bidra med stort värde både för våra kunder och oss själva. Vi önskar Shirine lycka till i hennes fortsatta karriär! säger Jan Sandqvist, VD och parter på Googol.

Efter sin tid på Googol, tillträder Shirine Bauer den 1 augusti som Management Trainee hos MTG.

Om Googol
Googol hittar, utvecklar och kommersialiserar dolda tillgångar och möjligheter. Genom att kombinera entreprenörskap med branschöverskridande specialistkompetens ökar vi våra kunders innovationsförmåga och utvecklar möjligheter. Med resultatinriktade och skräddarsydda innovationsprogram skapar vi långsiktig tillväxt som differentierar företag och varumärken. Genom åren har vi skapat värde av outnyttjade affärsmöjligheter i fler än 300 uppdrag genom att effektivt hjälpa idéer till marknaden. Vi är grundare av nätverket Innovation Pioneers. Vi brinner för utmaningar inom innovation!

Recent Posts

Start typing and press Enter to search