Googol utökar sitt team och välkomnar My Ekstrand. “Vi stärker vårt team med ytterligare kompetens inom Open Innovation och kommunikationsstrategi. Vi är glada att initiativrika förmågor som My blir en del av vårt växande team och ser fram emot att än mer involvera My i våra kundprojekt. Hon kommer också att utveckla Googol med fräscha perspektiv på vår egen utveckling. Personligen ser jag fram emot att jobba tillsammans med My i våra kommersialiseringsprojekt.”, säger Jan Sandqvist, VD på Googol.

My har både en strategisk och kreativ bakgrund från tidigare jobb och studier och förutom en master-examen inom Corporate Entrepreneurship and Innovation har hon senast arbetat med hur man kan utveckla arbetssättet för Open Innovation.

”Jag är oerhört glad över att vara en del av Googol. Att accelerera innovation inom organisationer är inte bara
nyttigt, utan nödvändigt för både tillväxt, för att agera konkurrenskraftigt och för att kunna behålla kompetenta
medarbetare.

Innovationskraften går att stärka på många sätt och allra helst genom en kombination av olika åtgärder. Får
jag välja ett område jag personligen tycker är extra intressant att arbeta med, så är det hur ett aktivt arbete
kring intraprenörskap kan bidra till fantastiska förbättringar inom en organisation, både gällande resultat och
kultur”.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search